Ljubljanska kolesarska mreža

PARKIRANJE KOLES

Izboljšanje pogojev za parkiranje koles je ključno za spodbujanje kolesarjenja, saj tudi ob odličnih kolesarskih povezavah ljudje ne bodo kolesarili, če ni možno varno in udobno parkirati koles na koncih potovanja. V Ljubljani so leta 2016 ukradli kar 1.300 koles! Zato se zavzemamo za več mest za parkiranje koles ob javnih zgradbah, pa tudi tam, kjer se parkira za dlje časa – v stanovanjskih soseskah, ob železniških postajališčih, na delovnih mestih itd. in v skladu s smernicami za izgradnjo kolesarskih parkirišč. Pri tem zlasti pozivamo k ureditvi varne kolesarnice ob železniški in avtobusni postaji ter kolesarnice v središču Ljubljane.

Pogoji za parkiranje koles ob stojalih se počasi izboljšujejo, veseli nas tudi, da Mestna občina Ljubljana umešča stojala, ki so primernega tipa (narobe obrnjena črka U). Na drugi strani v Ljubljani ni niti ene javne kolesarske hiše, kjer bi se dalo varno parkirati kolo. Celo države, kjer je kolesarjenje obrobnega pomena (npr. v Anglij), gradijo kolesarske hiše in kolesarnice ob železniških postajah, saj gre za idealen ukrep pri reševanju prometnih težav. Tudi v Mariboru že poznajo t.i. Kolesodvor.

Mariborski Kolesodvor na železniški postaji, kjer je na voljo varovana in pokrita kolesarnica za shranjevanje koles tudi čez noč. Vir: Mariborska kolesarska mreža

Edina pokrita stojala za kolesa na južni strani železniške postaje, ki pa so neprimernega tipa in niso posebej varovana