ZELENA DOSTAVA

Ljubljanska kolesarska mreža je sodelovala pri nastanku socialne zadruge (Kooperativa LMC z.o.o.-so.p.), ki s programom Zelena Dostava osvešča, spodbuja, podpira in razvija trajnostno mobilnost preko uporabe tovornih koles. 
Gre za socialno podjetje, ki nudi zaposlitve za zmanjšan delovni čas dolgotrajno brezposelnim in študentom. Trenutno LMC razpolaga s štirimi tovornimi kolesi in razvaža manjše pakete in tovore po centru Ljubljane kot pogodbeni sodelavec kurirske hitre pošte DPD
Namen projekta je bil tudi izboljšati varnost na območju za pešce, zmanjšati onesnaženost in zastoje ter pripomoči k podobi Ljubljane, ki se ponaša z nazivom Evropska zelena prestolnica.
  

Zelena dostava LMC s predstavnico Mestne občine Ljubljana