Ljubljanska kolesarska mreža

UREDITEV VPADNIC

Ureditev manjkajočih in neustrezno urejenih kolesarskih odsekov na glavnih mestnih vpadnicah znotraj obvoznice. Vpadnice so glavne dostopne točke do središča mesta in služijo kot primarne in najhitrejše kolesarske povezave. Te morajo biti za kolesarjenje varne, neprekinjene, hitre in udobne. Prednostne vpadnice za urejanaje obsegajo:

 • Dunajska cesta:
  • odsek pri Bežigrajskem dvoru
  • prenove površin med Linhartovo in Dimičevo,
  • križišče z obvoznico in
  • odsek severno od Ruskega carja.

 • Tržaška cesta:
  • ureditev odsekov, kjer ni dovoljeno kolesarjenje,
  • prenova površin in robnikov,
 • Šmartinska cesta (pri Kolinski)
 • Dolenjska cesta,
  • vzpostavitev kolesarske steze po celotni dolžini Dolenjske ceste na obeh straneh, kjer je trenutno ni.
  • ureditev povezave “Ob dolenjski železnici” z navezavo do Lavrice/Škofljice.

 • Zaloška c. (od UKC do Kajuhove ulice).