Ljubljanska kolesarska mreža

CONE 30

Eden izmed možnih ukrepov, ki bi lahko odpravil ali vsaj omilil težave v Ljubljani zaradi motornega prometa (onesnažen zrak, prometne nesreče, hrup, premalo fizične aktivnosti itd.), je znižanje omejitve hitrosti na večini cest na območju širšega mestnega središča (območje Četrtne skupnosti Center), z izjemo predora pod Ljubljanskim gradom in nekaterih cest, ki sestavljajo t.i. notranji cestni obroč. Poleg tega bi morale biti večina zbirnih in dostopnih cest imeti nižjo omejitev hitrosti. Če si Ljubljana resnično želi spodbujanja trajnostne mobilnosti in lažjega sobivanja med vsemi udeleženci v prometu, mora hitrost motornega prometa neizogibno zmanjšati, saj je atraktivnost trajnostnih oblik prevoza v precejšnji meri povezana tudi z hitrostjo motornega prometa. Ta je, sploh z varnostnega vidika, na območju širšega mestnega središča še vedno previsoka.

Neprilagojena hitrost je namreč na slovenskih cestah še vedno glavni razlog za prometne nesreče z najhujšimi posledicami. Po raziskavah bi se, že če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1 km/h, število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4 %. Pomenljiv je tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h 45-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na samo 5 odstotkov (več informacij). Kar je varneje za pešce, je seveda varneje tudi za kolesarje. Dodatna prednost območij z umirjenim prometom je, da načeloma ne potrebujemo posebne kolesarske infrastrukture, saj si lahko kolesarji varno delijo cesto z ostalimi udeleženci v prometu. 

Verjetno smrti pri trku pešca z motornim vozilom v odvisnosti od hitrosti vozila (vir: https://ec.europa.eu)

V Ljubljanski kolesarski mreži tako predlagamo znižanje omejitve hitrosti na 30 km/h oziroma 40 km/h na naslednjih cestnih odsekih, kjer je trenutno veljavna omejitev hitrosti 50 km/h (klikni na sliko za dostop do karte):

Pri tem opozarjamo, da ni dovolj, da se namesti znak za omejitev hitrosti, temveč mora videz oziroma geometrije ceste preprečevati hitro vožnjo. Uporabijo se lahko različni materiali, izvedejo se dodatni ukrepi umirjanja prometa (grbine, šikane, zožitve itd.), po potrebi se poostri nadzor na hitrostmi.

V conah 30 je varneje speljati kolesarsko pas v nasprotno smer v enosmernih ulicah.