Ljubljanska kolesarska mreža

PROTI 4-PASOVNI LINHARTOVI. ZA ZELENO LINHARTOVO, PRIJAZNO MEŠČANOM.

Predlog alternativne ureditve Linhartove ceste

Proti 4-pasovni Linhartovi cesti, za zeleno Linhartovo, prijazno meščanom

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko smo razočarani nad novicami, da Mestna občina Ljubljana (MOL) namerava razširiti Linhartovo cesto v štiripasovnico. S tem pismom želimo MOL pozvati, naj ne skrene s poti, ki si jo je zadala na področju trajnostnega urejanja prometa. Opozarjamo, da ima širitev Linhartove ravno nasprotni učinek, saj v mesto dodatno privablja avtomobilski promet in povečuje emisije toplogrednih plinov – te bi morala Slovenija do leta 2030 znižati za 30 % glede na leto 2005.

Celostna prometna strategija MOL navaja, da »je nesmiselno slediti rasti motorizacije z gradnjo nove in s širjenjem obstoječe infrastrukture. Takšne rešitve kratkoročno izboljšujejo stanje in zmanjšujejo zastoje, čez čas pa se zaradi izboljšanja pogojev število vozil poveča in zastoji se ponovijo, tokrat s še večjim številom vozil in voznih pasov. Hkrati spremenjeni pogoji negativno vplivajo tudi na uporabo javnega potniškega prometa in izbiro kolesa kot prevoznega sredstva v mestu (pojav je poznan kot Downs-Thompsonov paradoks.).« Ljubljana je bila tudi izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mestŠiritev Linhartove ceste je v popolnem neskladju tako s prometno strategijo kot tudi podnebnimi cilji MOL in predstavlja nepovratno škodo mestu ter njenim prebivalcem in prebivalkam. MOL zamuja priložnost, da bi dokazala, da z omenjenimi strategijami misli resno.

Od Mestne občine Ljubljana pričakujemo začasno ustavitev projekta in vključitev širše javnosti in strokovnih deležnikov pri tako pomembnih odločitvah, ki bodo vplivale na življenja tisočih meščanov. Kot ste sami zapisali v CPS MOL: »z vključevanjem javnosti krepimo tudi povezanost in ozaveščenost skupnosti, s čimer lahko bistveno povečamo uspešnost, stroškovno učinkovitost, transparentnost in sprejetost ukrepov.«

Celoten dopis je dostopen v priponki.

Sedanje stanje Linhartove ceste