Ljubljanska kolesarska mreža

ČEBELARSTVO V LJUBLJANI

Čebelarstvo je na območju današnje Mestne občine Ljubljana prisotno že od prazgodovine.

O tem pričajo tudi ostanki, kot so ime vasi Medno, kar naj bi bila izpeljanka iz besede medovit, meden. Na območju Ljubljane čebelari kar 350 čebelarjev z več kot 4.500 čebeljimi družinami. Ljubljana z vsem svojim bogatim zelenjem in skrbjo za okolje čebelam omogoča njihov obstoj in kakovosten razvoj. Pašo jim nudijo bližnji gozdovi, številne zelene travne površine in medovita drevesa, posajena v mestu. V Ljubljani lahko čebelarji pridelajo kostanjev, cvetlični in gozdni med, te paše so namreč na voljo čebelam. Od leta 2011 se v mestu razvija tudi urbano čebelarstvo (vir: MOL). Ali ste vedeli, da obstaja Društvo urbani čebelar? Občina je celo pripravila Priporočila za postavitev čebeljih stojišč na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana, v katerih je določen tako postopek pridobivanja zemljišč, potrebna usposobljenost čebelarjev, maksimalno število dovoljenih panjev na eni lokaciji, oddaljenost med posameznimi panji, kot tudi strokovne smernice ustreznega načina čebelarjenja. Če vas zanima, katere rastline so najbolj primerne za zasaditev, preverite tukaj.

Vir: https://ekoglobal.net/

Čebelja pot je bila odprta leta 2016 kot ena od aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Prvotno je bila zamišljena zgolj kot dejanska pot med posameznimi lokacijami povezanimi s čebelarstvom in čebelami v Ljubljani. Danes Čebelja pot v Ljubljani predstavlja fizično pot, ki povezuje mesto in podeželje v celoto, mrežo čebelarjev, kulturnih, izobraževalnih in zdravstvenih organizacij, podjetij, nevladnih organizacij, pa tudi posameznikov, ki jih zanima čebelarstvo in njegov razvoj v mestnih območjih, izobraževalni program, namenjen ozaveščanju ključnih ciljnih skupin o pomenu čebel, od najmlajših do odraslih, pa tudi spodbujanju celovitega in trajnostnega upravljanja mestnih in podeželskih območij, možganski trust in inkubator za razvoj novih idej na področju čebelarstva ter novih čebeljih pridelkov in storitev in gibanje, ki povezuje vse zainteresirane, ki želijo ohranjati visoko okoljsko ozaveščenost, ohranjanje čebel na urbanih območjih in nadaljnji razvoj mestnega čebelarstva v Ljubljani, pa tudi močan zagovornik mednarodne pobude za svetovni dan čebel (vir: MOL).

Oglejte si zemljevid Čebelje poti v Ljubljani in druge informacije o Čebelji poti, pa tudi zanimivosti o čebelah v Ljubljani.