Ljubljanska kolesarska mreža

NAJNOVEJŠE OBJAVE

Jutri bo eno leto od objave spodnjega videa. Odlična parodija na četrt stoletja staro uspešnico Letečih potepuhov, ki nas še danes nasmeji! Kateri del besedila se vam zdi najboljši?
www.youtube.com/watch?v=Pe9urf4gkMI
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mestna občina Ljubljana je na LKM naslovila pismo v katerem zaradi prijav občanov prosia za opomnik vsem kolesarjem glede voženj po PST oziroma za obzirno kolesarjenje po njej ter upoštevanje prednosti pešcev.

Objavljamo naš odgovor:

Spoštovani,

Hvala za sporočilo.

Naj uvodoma povemo, da smo na svoji spletni strani in na straneh družbenih omrežjih v mesecu aprilu dvakrat z zapisom pozvali k spoštljivi vožnji na površinah, kjer se nahajajo tudi pešci. Kot ste že sami zapisali, je večanje števila konfliktov predvsem posledica velikega povečanja števila kolesarjev v zadnjem letu in mesecu. Pri tem je pomembno, da so se nam pridružili novi in s tem tudi manj izkušeni kolesarji. Menimo, da naše objave na to temo nimajo zelo velikega vpliva, ker je spoštljiv odnos do pešcev ena od pomembnih vrednot, ki jo gojimo v LKM in verjamemo, da ji naši člani in bralci sledijo. Za oceno, kako bi najbolj učinkovito naslovili voznike, ki tega ne upoštevajo, bi potrebovali več podatkov: na eni strani številčnih o tem, koliko pritožb ste prejeli po posameznih območjih, na drugi pa več podrobnosti o značilnostih objestnih voznikov. Ali je možno dobiti take podatke?

Mogoče bi pomagal premislek o primeru dobrih praks, ki jih imate z združenji voznikov motornih vozil, pri opozarjanju na objestne voznike in npr. težav z mirujočim (motornim) prometom. Verjetno ste pri tem zaznali načine, ki so bolj učinkoviti, mi pa vam ponujamo pomoč, da jih skupaj kar najbolje preslikamo na kolesarsko problematiko.

Ker razumemo vaše sporočilo kot željo za zmanjšanje konkfliktov med kolesarji in pešci in predvsem, ker se LKM aktivno zavzema, da bi bilo teh čim manj (tudi s pobudami, ki smo jih naslovili na MOL), dovolite, da vam podamo naš pogled na problematiko.

Trend povečevanja kolesarjenja pri nas in po svetovnih urbanih središčih je še posebej opazen od začetka pandemije, ko se je kolesarjenje spodbujalo tudi kot najbolj varna opcija prevažanja meščanov v korona krizi. Evropska in tudi nekatera druga svetovna mesta so se odločila za povečevanje kolesarskih stez na račun motoriziranega prometa, da bi spodbudila čim več kolesarjenja. Pri nas se je zgodil velik poskok prodaje koles, raziskave so zabeležile tudi skoraj 20 % večjo uporabo kolesa tistih, ki so ga uporabljali že prej. Kot gotovo veste, sam trend povečevanja kolesarjenja v urbanih središčih sledi načelu trajnostnega razvoja - aktivni mobilnosti - kot odgovoru na podnebno krizo in s tem posledično zmanjševanju onesnaženja in izpustov v mestu in je po znanstvenih raziskavah najbolj koristen z okoljskega vidika in s tem zelo pomemben za zeleno tranzicijo mest, h kateri je nedavno pozval tudi sekretar Združenih narodov. Študija Christiana Branda z Univerze v Oxfordu kaže, da prehod na električne avtomobile zmanjša ogljični vtis za približno 70 %, prehod na kolo pa kar za 97%. Če želimo, da bo Ljubljana ogljično nevtralna, je prehod k aktivni mobilnosti 10-krat bolj učinkovit. V tej luči vidimo potrebo po za kolesarjem prijazne in vzdržne rešitve tudi v Ljubljani. Izpostavili bi kolesarsko pot ob bivši pionirski železnici, ki je potrebna prenove oz. razširitve. Ob velikem pretoku kolesarjev in ob pomanjkanju prometnih oznak v trenutni ureditvi ni vzdržna.

Trend povečanja števila kolesarjev je torej tako močan, da je smiselno čim prej iskati rešitve, ko je kolesarska steza ločena tako od motornega prometa kot od pešcev. Verjetno se strinjate, da izrivanje kolesarjev s cest in pločnikov, brez da bi jim se ponudila kvalitetnejša (varnejša, hitrejša in udobnejša) alternativa, ne more biti vzdržna rešitev. Tudi rešitev, ko si kolesarji in pešci na močno prometnih poteh delijo prostor, je lahko samo začasna ali omejena na določena območja (kot je npr. PST). Kot smo dokazali v preteklosti, imamo v LKM veliko izkušenj in znanja s področja umeščanja kolesarskih poti v prostor, zato vas pozivamo, da nas še aktivneje vključujete v proces nastajanja kolesarskih poti po mestu.

Za konec bi vas radi spodbudili, da nas podprete pri izdaji brošure o kolesarskem bontonu, ki ga v LKM načrtujemo. Najbolj bi bili veseli, če bi nam lahko pomagali pri njegovi distribuciji, saj menimo, da lahko dosežete drug in širši krog meščanov, kot mi sami. Če bi del prostora v Reviji Ljubljana namenili prav tej temi, bi po našem mnenju lahko z rednimi prispevki na to temo pomembno vplivali na večje sožitje med kolesarji, pešci in vozniki motornih vozil. Prispevke bi vam z veseljem pripravili v LKM. Podobno bi lahko na spletnih straneh MOL pripravili prostor za kolesarje, kjer bi jih obveščali o novicah s tega področja, kolesarski bonton pa bi bil del tega. Tu so še raznovrstne akcije osveščanja kolesarjev o vožnji po mestu in glede idej ter dobrih praks za zeleno tranzicijo mest in promocijo aktivne mobilnosti, vključno z video prispevki, ki smo jih v LKM pripravljeni izvesti, v kolikor bomo uspešni na kakšnem od razpisov in/ali pa bi nam na MOL lahko pomagala s pridobitvijo sredstev.

V pričakovanju odgovora in nadaljnjega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tako nekako… 😂What if we built roads for cars the way we build tracks for cyclists...

By www.twitter.com/infraCGI
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dostavna kolesa imajo dolgo in zanimivo zgodovino še iz časa pred začetkom masovne prozivodnje in posledičnega buma avtomobilov obdobja povojnega gospodarskega razcveta V evropskih mestih so vse bolj priljubljena, povpraševanje po njih pa se v času korona krize še krepi. Države z naprednimi politikami v smeri trajnostnega razvoja, ki aktivno podpirajo trajnostno mobilnost, le-to spodbujajo tudi z različnimi oblikami subvencij, bodisi na nacionalni ali lokalni ravni, pa tudi s prilagajanjem infrastrukture. V nekaterih državah dosegajo že konkretne števillke, pogosto je njihov cilj vsaj delno nadomeščanje kombijevske dostave do končnega kupca.

Pri nas še zaostajamo, tudi zaradi pomanjkanja spodbud s strani države, a kljub temu že kar nekaj let deluje dostava s tovornimi kolesi. Mestni center mobilnosti v Ljubljani je primer resnično trajnostne dobre prakse, kjer je možno tudi najeti tovorno kolo za individualne potrebe.

Več si lahko ogledate na njihovi strani : Mestni Center Mobilnosti
... See MoreSee Less

View on Facebook

Včasih kolesarji naletimo tudi na voznike, kot je tale na sliki, ki je vozilo raje parkiral na pločniku in kol. pasu, kot da bi zapeljal na 1 m oddaljeno parkirišče. Uganete kakšen izgovor je voznik imel, ko smo ga na to opozorili? Podajte svojo verzijo v komentar. Najboljšega/najizvirnnejšega bomo nagradili! 🎁 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ja, zdaj je ta čas: Polne so jih ulice, pločniki, brezpotja. A lahko sploh človek še kam varno gre?! 😂 Očitno imajo ljudi dovolj časa za brezpomenske hobije, ko pa rabiš nekoga za plato vlivat ali ploščice polagat, ni pa noben’nga... 🤷‍♂️ 😂

www.youtube.com/watch?v=ni2dBRcnRO8
... See MoreSee Less

View on Facebook

Namesto rednega pregleda pobud na spletnih straneh MOL, tokrat objavljamo en sam odgovor. Po našem mnenju kaže na hvale vreden pristop do pobud, kjer je prostor tudi za priznanje napake in opravičilo. Taki odgovori krepijo zaupanje, da so odgovori iskreni in s pobudami lahko spremenimo mesto na bolje.

👍 Mestna občina Ljubljana
... See MoreSee Less

View on Facebook

Se spomnite časov, ko so v gostilni prostor za nekadilce “pripravili” tako, da so z (ene) mize odstranili pepelnik? Na podoben način sedaj marsikje iz območja za pešce “ustvarijo” t.i. mešano cono za pešce in kolesarje... 🤦🏻‍♀️ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Si še kdo brez težav predstavlja, da bi tako bilo v Ljubljani?! 😃 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Čeprav pozdravljamo ureditev kontra-flowa na Župančičevi ulici pred Opero, pa je trenutna izvedba zelo slaba. Kot je razvidno s fotografij, bo nakazana kolesarska pot (t.i. sharrow) močno ovirana s parkiranimi avtomobili, hkrati pa je pot premalo vidna za voznike (ki imajo parkiran avto) in bodo kolesarja hitro spregledali. Pri taki ureditvi je samo vprašanje časa, kdaj bo prva nesreča, v najboljšem primeru pa kolesarjev tem delu ne bo, ker bo prenevarno, Mestna občina Ljubljana pa bo ugotovila, da na tem mestu kontra flow ni potreben. Predlagamo:

1) Da se parkirišča postavijo vzdolžno po ulici, ker bo le taka ureditev varna za kolesarje, hkrati pa se zariše kolesarski pas, kot je to urejeno v sosednjih ulicah.

2) Če to ni mogoče, se odstranijo talne oznake (ker kolesarja silijo k robu, kjer ga vozniki spregledajo), kontra-flow pa ostane (vertikalne oznake), kar kolesarju da več svobode pri izbiri linije vožnje.

Seveda smo mnogo bolj naklonjeni prvi rešitvi, ki je edina zares varna možnost.
... See MoreSee Less

View on Facebook

🤩 Pa smo ga dočakali. Peričeva ima po novem tudi prometni znak, ki za kolesarje pomeni, da je dvosmerna. Po več kot enem letu od pozitivnega odgovora MOL na našo pobudo, je zadeva urejena. Kjer je volja, tam je moč!

👍 Mestna občina Ljubljana
... See MoreSee Less

View on Facebook

Na križišču Župančičeve in Cankarjeve nekaj nastaja... 🤩

👍 Mestna občina Ljubljana in Jp Ljubljanska Parkirišča
... See MoreSee Less

View on Facebook

Po včerajšnji objavi nas je kontaktirala sledilka, ki jo zanima, kje se lahko kupijo ključavnice za sobno kolo, če je le mogoče v rdeči barvi... 🤔 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Ali pravi kolesarji zjutraj zajašejo sobno kolo na dan, ko delajo od doma? 🤔 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Kolesarskih stojal ni nikoli preveč ... ali pač? Npr. ko so postavljena nerodno, tako da ovirajo pešce in invalide in ožijo prehod ter prispevajo h konfliktom. Prometni znak in kovinski čepi pa pri tem še poslabšajo situacijo, sploh za vse z vozički. Mestna občina Ljubljana, predlagamo, da se kolesarska stojala, ki so postavljena prečno na pločnik (na sliki s parkirani skiroji), prestavijo oziroma odstranijo. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Mestna občina Ljubljana je objavila odgovor na pobudo v zvezi kolesarsko stezi na prenavljanjni Kajuhovi cesti. Verjetno najdaljši odgovor, ki je bil objavljen kadarkoli, a nima prav nobene splošno razumljive vsebine. Zanimivo, da ni bil omenjen noben dokument s področja trajnostne mobilnosti. Smo pa razumeli sporočilo, da naj občani ne vtikajo v zadeve o katerih nimajo pojma. Taki odgovori prav gotovo ne krepijo zaupanja v odločitve MOL. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Kaj bi odgovorni rekli Rogliču, Pogačarju in ostalim, če bi se po tej cesti pripeljali na foto-shooting?!#niobvoza #nipanike #drugorazredni
Prometne tegobe Ljubljane
Lista kolesarjev in pešcev
Ljubljanska kolesarska mreža
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spremenjen pogled na prometno varnost. Če predpostavimo, da so smrti posledica napak udeležencev v prometu, potem je bolj jasno, da bi v mestih močno zmanjšali število smrtnih žrtev, če bi omejili avtomobile (nižje hitrosti, svoj vozni pas), ne pa ranljivim udeležencem zapovedovali čelade. Primer Nizozemske je zelo nazoren.'More pedestrians/cyclists injured and killed in traffic in 2020.' Our standard statistics makes us focus on victims, but tells us little about causes. This blocks real change.

What if we would map WHO KILLS WHO?
Join: tinyurl.com/5ybt83vd
Read: tinyurl.com/968jjezw

Typical news item: nos.nl/artikel/2375838-minder-ongevallen-op-rustige-coronawegen-toch-veel-fietsers-en-wandelaars-...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Beseda tega tedna je prav gotovo lock-down....

Tris primerov zaklepanja, ki so se ponesrečili...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vsi vemo, da je kolesarjenje na Dolenjski cesti nočna mora, saj kolesarske površine, če sploh obstajajo, preprosto poniknejo 🤯 Pogosto se kolesarji zaradi lastne varnosti poslužujejo vožnje po pločniku🤷

Zanima nas, koliko je med vami takih, ki ste s strani policije že dobili kazen za vožnjo po pločniku ob Dolenjski cesti.👮⚖️💶Na primer v zadnjem letu ali dveh.
Prosimo, javite se nam, lahko tudi v zasebno sporočilo. Hvala! 🙏Prejšnji teden smo vam predstavili prometno ureditev na križišču Dolenjske ceste Peruzzijeve ulice in preverili kakšno je pravilno ravnanje kolesarja v taki situaciji. Dobra polovica je menila, da se mora kolesar pomakniti na štiripasovnico, malo več kot tretjina, da lahko nadaljuje z vožnjo po pločniku, peščica preostalih pa da mora kolesar svojo pot peš nadaljevati po pločniku. Podajamo odgovor strokovnjaka s področja prometne varnosti:

Z vidika prometnih predpisov je pravilen prvi odgovor. Kolesar lahko pripelje do križišča in nadaljuje vožnjo po desni strani voznega pasu skupaj z motornim prometom. Kolesar ne sme s kolesom zapeljati preko zebre saj gre za prehod za pešce. Pred prehodom lahko sestopi s kolesa in nadaljuje peš. Če potiska kolo ni več kolesar temveč pešec in se lahko giblje po vseh površinah brez omejitev. Vendar v konkretnem primeru peš hoja ob kolesu ni najbolj praktična. Nikakor pa ne sme voziti po hodniku za pešce, razen če je označena mešana površina (za kolesarje in pešce).

⚠️⚠️⚠️VENDAR, pa strokovnjak v takem primeru NE PRIPOROČA vožnje kolesarja po vozišču na tako prometni cesti kot je Dolenjska cesta - raje naj si v tem primeru poišče manj obremenjene ceste. Ocenjuje, da je do take ureditve, ki kolesarju omogoča zgolj nevarno varianto ali skrajno nepraktično (peš) nadaljevanje prišlo, ker infrastruktura še ni dokončana, obvozi pa niso označeni ali urejeni. Pravilnik s tega področja pravi, da kolesarja ni dovoljeno voditi v isti ravnini (kolesar na vozišču, kolesarski pas) z motornim prometom na cesti, kjer znaša povprečni letni dnevni promet motornih vozil nad določeno mejo (ki je presežena na tej cesti). V tem primeru bi morala ob projektiranju biti predvidena kolesarska steza.

❗️❗️❗️Iz odgovora bi povzeli naslednje: ko infrastrukturne rešitve kolesarje silijo na močno obremenjene ceste, kjer so objektivne nevarnosti za kolesarje velike, dobro premislite ali boste tvegali in se ravnali po predpisih ali pa boste izbrali katero od "nekulturnih", nepraktičnih ali časovno potratnih rešitev. Življenje je eno samo.

Mestna občina Ljubljana - življenje kolesarja v Ljubljani ni potica.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Pred mnogimi leti so kolesarje preusmerili kar skozi grajski tunel. Uganete katerega leta in zakaj?🚳✅ Kolesarjenje skozi grajski tunel?
Prometne tegobe Ljubljane
... See MoreSee Less

View on Facebook

Še enkrat se bomo vrnili na neodgovorno (ne)ravnanje vodstva Pošta Slovenije, ki ni aktivno pri prijavah objestne vožnje njihovih zaposlenih. Pošta Slovenije zaradi raznolikega voznega parka vozil prestavlja dober primer za ponazoritev, kako različno na varnost v prometu vplivajo različne vrste voznikov. Predstavljajte si, kakšno nevarnost za udeležence prestavlja objestna vožnja:
- pismonoše na kolesu,
- pismonoše na motornem kolesu,
- pismonoše za krmilom osebnega vozila,
- voznika poštnega tovornega vozila.

Ni dvoma, da največ odgovornosti nosijo prav zadnji. V prvi vrsti se teže svojih ravnanj morajo zavedati vozniki, v drugi vrsti pa njihovi nadrejeni, da jih nenehno na to opominjajo in izobražujejo. To je še posebej pomembno, ko se razmere v prometu spremenijo, kot (ponovno) pričakujemo to pomlad.

Pogled z druge strani pove še več: vodje podjetij, ki imajo med zaposlenimi veliko voznikov tovornih vozil lahko pomembno vplivajo na varnost vseh udeležencev v prometu. Se tega zavedajo?
... See MoreSee Less

View on Facebook

Ker v LKM želimo, da se dobre ideje tudi izvedejo, ne pa da se jih zlorabi za PR-namene, smo na Nogometna zveza Slovenije poslali naslednje pismo.

Pozdravljeni,

V Ljubljanski kolesarski mreži - društvu za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa smo z zanimanjem prebrali, da bo UEFA, ob podpori nogometne zveze, zavezala k investicijam, vezanim na aktivnosti sajenja dreves, javne souporabe koles in nagovarjanju k uporabi koles med prvenstvom.

Najkasneje do zaključka nogometnega prvenstva bi radi pripraviliobjavo za družbena omrežja, v kateri bi radi bolj konkretno predstavili načrte v zvezi s souporabo koles in nagovarjanju uporabe koles. Žal ne najdemo nobenih natančnejših informacij na spletni strani UEFA nit na spletni strani NZS.

Zelo bi bili veseli, če bi nam posredovali čim več podrobnosti, hkratipa vas izzivamo, da izvedbo aktivnosti tudi dokumentirate in jo po
koncu prvenstva predstavite javnosti. Če tega iz kakršnihkoli razlogov na morete, bomo veseli tudi drobnih informacij ali slikovnega materiala, ki nam ga lahko pošljete in ga bomo objavili z željo pokazati, da se je namera uresničevala in ni ostala samo namere.

V sodelovanju iskrenega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mestna občina Ljubljana je LKM povabila na sestanek, kjer bi podrobneje predstavili idejo o novi prometni ureditvi na Tromostovju. Po novem bo avtomobile mogoče parkirati na Tromostovju, kolesarji pa bomo dobili tako potrebno varovano kolesarnico. Gre za poskusni projekt, da bi na Tromostovju simbolično združili vse tri tipe mobilnosti v mestu in s tem pokazali, da so enakovredni. Na osrednjem kraku mostu naj bi tako v mesecu aprilu svoja motorna vozila parkirale branjevke in branjevci, na levem kraku bo postavljena pokrita varovana kolesarnica, na desnem pa bo mogoče Ljubljanico prečkati tako kot do sedaj - peš.

V povabilu še piše, da naj da bi taka ureditev imela tudi socialno noto, saj bodo branjevci na tako dobili prepotrebna brezplačna parkirna mesta za svoja vozila in da se je taka rešitev izkazala za primerno ob zarisu parkirnih prostorov čez kolesarski pas na Šuštarjevem nabrežju.

Čeprav smo v LKM mnenja, da bi bilo Tromostovje lepše brez avtomobilov, pa razumemo namero Mestne občine in pozdravljamo rešitev oz. simbolično gesto, ki daje kolesarjem priznanje, da smo enakovredni.

Ker bi radi izkoristili priložnost, ki nam je dana, bi na današnjem sestanku predstavili še druge ideje za izboljšanje kolesarskega utripa v mestu. Vabimo vas, da nam jih posredujete v komentarju, najbolj domiselne bomo nagradili. Prosimo le, da pohitite in podate do sestanka, ki je ob 15h.

Hvala!

Foto: Gasper Zemva
... See MoreSee Less

View on Facebook