Ljubljanska kolesarska mreža

PRIMERJAVA VOLILNIH PROGRAMOV KANDIDATOV ZA ŽUPANA LJUBLJANE

V Ljubljanski kolesarski mreži smo vzeli pod drobnogled vseh 9 kandidatov za župana/županjo Mestne občine Ljubljana na lokalnih volitvah 2022, saj nas je zanimalo, kakšne poglede imajo na razvoj prometa in mobilnosti, kakšne so njihove prioritete, kateri so ključni izzive ipd. Posebej nas je zanimalo, kako bodo spodbujali kolesarjenje.

Samo 5 kandidatov (dr. Jasminka Dedić, Jasmin Feratović, Zoran Janković, Aleš Primc in Nataša Sukič) imajo javno objavljen in dostopen program. Poglede preostalih 4 smo povzeli iz predvolilnih intervjujev in soočenj – viri so dostopni na koncu dokumenta, objavljenega na dnu strani.

Na podlagi programov in izjav smo kandidate oziroma njihove programe razdelili v tri kategorije: SKLADNI, PRETEŽNO SKLADNI IN DELNO SKLADNI z načeli trajnostne mobilnosti. Vsi kandidati namreč vsaj delno in vsaj načelno zagovarjajo nujo po spodbujanju bolj trajnostnega prometa, vendar nekateri bolj, drugi manj. Nekateri so zelo konkretni v opredelitvi ukrepov, nekateri zagovarjajo določene ukrepe bolj na načelni ravni ali zagovarjajo nasprotujoče si ukrepe. Poudariti je treba, da je nekatere kandidate težko realno oceniti, saj nimajo objavljenega programa, tako da ni vedno dovolj razvidno, če in kakšne ukrepe načrtujejo. Zato predlagamo, da si poleg povzetkov v slikah preberete natančnejšo analizo na dnu strani in si ustvarite tudi svojo sliko.

Kandidati, ki imajo program oziroma nazore, skladne z načeli trajnostne mobilnosti:

Kandidati, ki imajo program oziroma nazore, pretežno skladne z načeli trajnostne mobilnosti:

Kandidati, ki imajo program oziroma nazore, delno skladne z načeli trajnostne mobilnosti:

Preberite si podrobno primerjavo vseh programov: