Ljubljanska kolesarska mreža

PROJEKT Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE

S projektom Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE povezujemo na videz nepovezano – parkiranje koles in pašo čebel v obliki pilotnega kolesarskega stojala, ki je hkrati tudi korito za medovite rastline.

V pilotnem projektu smo oblikovali, dali izdelati in postavili prvo kolesarsko stojalo v Sloveniji, ki je tudi korito za medovite rastline. Stojalo ima prostor za parkiranje 4 koles. Ogrodje je kovinsko, cvetlično korito pa leseno.

Lokacija prvega tovrstnega stojala je pri Srednji ekonomski šoli na Roški cesti v Ljubljani, kjer za zasajene medovite rastline skrbijo tamkajšnji dijaki in dijakinje.

Cilj projekta je odgovoriti na naraščajoče potrebe po večji kapaciteti kolesarskih parkirnih mest, hkrati pa prispevati k boljšim pogojem za bivanje čebel v urbanem okolju. Prav tako želimo povečati ozaveščenost javnosti glede kolesarjenja ter čebel v urbanem okolju.

Več o projektu, namenu in ciljih projekta

V SKLOPU PROJEKTA ORGANIZIRAMO TRI DOGODKE:

Otvoritveni dogodek pilotnega projekta Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE – na Roški cesti 16. 9. 2022

“S kolesom po poteh čebel v Ljubljani” – vodeni kolesarski izlet 16.9.2022

“S kolesom po poteh čebel v Ljubljani” – vodeni kolesarski izlet 20.9.22

Poleg tega bodo na naši Facebook strani tudi nagradne igre!

Partnerji v projektu so:

Srednja ekonomska šola Ljubljana

KIG

Inovatim

Vrtnarstvo Presetnik

Kolo parkiRAJ za čebele se izvaja v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.