Ljubljanska kolesarska mreža

PARKIRANJE KOLES

Izboljšanje pogojev za parkiranje koles je ključno za spodbujanje kolesarjenja, saj tudi ob odličnih kolesarskih povezavah ljudje ne bodo kolesarili, če ni možno varno in udobno parkirati koles na koncih potovanja. V Ljubljani so leta 2016 ukradli kar 1.300 koles! Raziskava kolesarska klima ugotavlja, da je kraja koles druga najbolj negativno ocenjena lastnost kolesarjenja v Ljubljani, hkrati pa 58 % ljudi meni, da ni dovolj stojal za kolesa.

Zato se zavzemamo za več mest za parkiranje koles ob javnih zgradbah, pa tudi tam, kjer se parkira za dlje časa – v stanovanjskih soseskah, ob železniških postajališčih, na delovnih mestih itd. Hkrati se zavzemamo za izbiro primernih stojal za parkiranje koles. Pri tem svetujemo uporabo tega priročnika. Pri tem zlasti pozivamo k ureditvi varne kolesarnice ob železniški in avtobusni postaji ter kolesarnice v središču Ljubljane. Celo države, kjer je kolesarjenje obrobnega pomena (npr. v Anglij), gradijo kolesarske hiše in kolesarnice ob železniških postajah, saj gre za idealen ukrep pri reševanju prometnih težav. Tudi v Mariboru že poznajo t.i. Kolesodvor.

Pogoji za parkiranje koles ob stojalih se počasi izboljšujejo, veseli nas tudi, da Mestna občina Ljubljana umešča stojala, ki so primernega tipa (narobe obrnjena črka U). Leta 2022 smo dobili prvo javno kolesarnico za 100 koles v garažni hiši Kongresni trg, ki pa je zaenkrat slabo obiskana in nepoznana. Težavo predstavlja tudi ne najbolj prijeten dostop, skupen z motornim prometom. Ob ŽP Ljubljana se je izboljšala situacija za parkiranje koles, saj je zdaj območje pokrito in s primernimi stojali, a ne varovano. Načrti za nov potniški center obetajo več, zato pozorno spremljamo njihov razvoj.

Mariborski Kolesodvor na železniški postaji, kjer je na voljo varovana in pokrita kolesarnica za shranjevanje koles tudi čez noč. Vir: Mariborska kolesarska mreža