Ljubljanska kolesarska mreža

IZBOLJŠANJE AVTOBUSNEGA PREVOZA

Čeprav avtobusni prevoz na prvi pogled nima nič s kolesarjenjem, je pomemben, saj gre lahko na eni strani za obliko somodalnosti, po drugi strani pa večji delež uporabe avtobusa pomeni, da je manj osebnega motornega prometa, kar je za kolesarje dobrodošlo z vidika varnosti in kakovosti zraka.

V zadnjem desetletju sta LPP in MOL prispevala k mnogim pozitivnim spremembam, od kartice Urbana, čistejših avtobusov na stisnjen plin, možnosti prestopanja v 90 minutah, novih postajališč in prikazovalnikov prihodov avtobusov do rumenih pasov na Celovški in Dunajski cesti, parkirišč P+R, načrtovalnika poti v Google Maps, podaljšanja linij v primestja in možnosti prevoza koles. Vseeno trendi uporabe niso razveseljujoči, saj število potnikov upada.

Kot kaže je še prostor za izboljšave, da bi avtobusni prevoz postal bolj konkurenčen (poleg parkirne politike in ostalih ukrepov trajnostne prometne politike):

  • uvedba rumenih pasov na vseh ostalih vpadnicah,
  • dodatna parkirišča P+R,
  • krožna avtobusna linija okrog mestnega središča in po obvoznici,
  • jasnejše in vidnejše informacije o progah in voznih redih,
  • vstop na avtobuse pri vseh vratih,
  • več avtobusov za prevoz koles,
  • kolesarska stojala na končnih postajah,
  • izboljšani pogoji za somodalnost z železniškim prevozom.

P+R na Dolgem mostu s primernim kolesarskim parkiriščem in postajo BicikeLj

Rumeni pas na Dunajski cesti