Ljubljanska kolesarska mreža

VEČJA SREDSTVA ZA MEHKE UKREPE

Razen v Evropskem tednu mobilnosti in občasnih evropskih projektov občina ne vlaga veliko v t.i. upravljanje mobilnosti ali mehke ukrepe na področju kolesarjenja, ti so bolj domena nevladnih organizacij in posameznih podjetij. Upravljanje mobilnosti je koncept, ki promovira trajnostni promet in uravnava povpraševanje po uporabi avtomobilov na način, da spreminja stališča in potovalne navade prebivalcev. Bistvo UM so »mehki« ukrepi, kot so informiranje in komuniciranje,
organizacija storitev in koordiniranje dejavnosti različnih partnerjev. »Mehki« ukrepi največkrat
povečajo učinkovitost »trdih« ali infrastrukturnih ukrepov v mestnem prometu (npr. nove tramvajske proge, ceste in kolesarske steze). Ukrepi v okviru upravljanja mobilnosti (v primerjavi s »trdimi« ukrepi) navadno ne zahtevajo velikih denarnih vložkov in imajo pogosto zelo ugodno razmerje med koristmi in stroški.

Glede na cilje povečanja kolesarjenja v Ljubljani, občini predlagamo:

  • Oglaševalne in medijske kampanje za promocijo kolesarjenja, še posebej po izgradnje nove infrastrukture
  • Več sredstev in sodelovanja s šolami in vrtci na področju trajnostne mobilnosti
  • Ciljne promocijske akcije, npr. deljenje ključavnic za preprečevanje kraj koles, luči za varnejšo vožnjo, brezplačni kolesarski servisi itd.
  • Vzpostavitev mobilnostnega centra
  • Podpora podjetjem za izdelavo mobilnostnega načrta
  • Integracija upravljanja mobilnosti v prostorsko politiko (npr. zahteva po mobilnostnih načrtih za večje generatorje prometa)

Vir: http://www.tedenmobilnosti.si