Ljubljanska kolesarska mreža

ZELENA DOSTAVA

Ljubljanska kolesarska mreža je na razpisu pridobila štiri IBM strokovnjake, ki so pripravili poslovni načrt za kolesno dostavo v Ljubljani. Za izvedbo dostave je bila ustanovljena Kooperativa socialna zadruga Kooperativa LMC z.o.o. – so.p., ki s programom Zelena Dostava osvešča, spodbuja, podpira in razvija trajnostno mobilnost preko uporabe tovornih koles.

Gre za socialno podjetje, ki nudi zaposlitev težje zaposljivim dolgotrajno brezposelnim osebam. Največji delež prihodkov  LMC ustvarja z razvažanjem manjših paketov po centru Ljubljane kot pogodbeni sodelavec kurirske hitre pošte DPD, sodeluje pa tudi z e-hrano, Tine Expressom in drugimi.
Namen projekta je bil, poleg ustvajanja zelenih delovnih mest, tudi izboljšati varnost na območju za pešce, zmanjšati onesnaženost in zastoje ter pripomoči k podobi Ljubljane, ki se ponaša z nazivom Zelena prestolnica Evrope 2018.
Leta 2016 so začeli z enim triciklom in brez zaposlenih, v septembru 2019 pa je Kooperativa LMC  zaposlila že petega redno zaposlenega ter oskrbela že 100.000 strank. Ljubljančanom je prihranila kar nekaj smradu  in hrupa, začela pa je s širitvijo svojega poslovnega modela v druga mesta po Sloveniji in če bi vse te kilometre moral narediti kombi, bi šlo v zrak 10 ton CO2.