Ljubljanska kolesarska mreža

Potrebe po kolesarskih stojalih v Ljubljani

V projektu Kolo parkiRAJ ZA ČEBELE smo se ukvarjali s kolesarskim stojalom, ki nahrani tudi čebele . S projektom želimo tudi osveščati o pomembnosti pogojev za parkiranje koles za spodbujanje kolesarjenja kot oblike mobilnosti.

Zato vas pozivamo, da na spodnjem interaktivnem zemljevidu označite lokacije v Ljubljani, kjer primanjkuje stojal ali pa bi jih bilo treba zamenjati z bolj primernim tipom stojal.

Urejanje zemljevida je možno samo preko računalnika. Za urejanje se morate samo vpisati v svoj Google račun, nato kliknete urejanje in potem lahko že dodajate točke (ter ime in po želji opis) – na desni strani, pod iskalnim okencem kliknete na simbol, podoben kapljici.

Podaj predlog lokacij za kolesarska stojala v Ljubljani