Ljubljanska kolesarska mreža

Projekt Kolesarimo – lokalno se hranimo

Kolesarimo – lokalno se hranimo je projekt Ljubljanske kolesarske mreže, ki z uporabo dveh ustreznih orodij aktivno naslavlja dva velika izziva človeštva – podnebne spremembe in zmanjševanja biodiverzitete.

Cilj projekta je izboljšati informiranost prebivalcev o kolesarskih povezavah in možnostih oskrbe z lokalno hrano, na podlagi ugotovitev na terenu pa MOL podati konkretne pobude za izboljšanje kolesarskih povezav med urbanimi in ruralnimi predeli. 

Več o projektu, namenu in ciljih

V sklopu projekta organiziramo dva dogodka:

Priprava kolesa za varen prevoz nakupa na tej povezavi si lahko ogledate, kako najlažje in najvarneje prevažati nakupljene dobrine na kolesu.

Zemljevid točk s ponudbo lokalne hrane in kolesarskih poti na tej povezavi si lahko ogledate, kje lahko kupiti lokalno hrano na kmetijah in kako do njih priti s kolesom.

Kolesarimo, lokalno se hranimo se izvaja v okviru Podnebnega programa mreže Plan B za Slovenijo, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor RS s sredstvi Sklada za podnebne spremembe.

Podnebni program mreže Plan B za Slovenijo sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Sklada za podnebne spremembe. Za mnenja, predstavljena na tem dogodku, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.