Ljubljanska kolesarska mreža

Kolesarska klima – anketa o zadovoljstvu s kolesarjenjem v Ljubljani

Kolesarji, pozor!
Za namen analize kolesarjenja Mestna občina Ljubljana letos zopet pripravlja kolesarski letopis. Sestavni del je tudi ocenjevanje zadovoljstva s kolesarskim sistemom (t.i. kolesarska klima). Ljubljanska kolesarska mreža je v ta namen pripravila anketo, zelo podobno tisti pred leti, zato da ohranjamo primerljivost rezultatov. Vse kolesarje vljudno naprošamo, da do vključno 20.5. izpolnete anketo in s tem pripomorete k realnemu vpogledu v kakovost kolesarskega sistema v Ljubljani. Hkrati naprošamo, da anketo delite tudi ostalim (ne glede na to, koliko kolesarijo).
Hvala!