Ljubljanska kolesarska mreža

4. MAREC 2024, OKROGLA MIZA: ZGODOVINA KOLESARNIC IN IZZIVI VARNEGA PARKIRANJA KOLES DANES

Vabimo vas na okroglo mizo na temo zgodovine kolesarnic in izzivov varnega parkiranja koles danes.

Kdaj: ponedeljek, 4. 3. 2024, ob 18.00
Kje: Center Rog, Ljubljana
Kdo: dr. Rok Žnidaršič (podžupan MOL), dr. Luka Mladenović (UIRS) Lea Rikato Ružič (predsednica LKM), Janez Stariha (koordinator Mestnega Centra Mobilnosti), Marko Peterlin (direktor IPOP) in Andrej Klemenc ter Matej Praprotnik (kolesarski župan Ljubljane) kot moderator.
Naslovili bomo naslednje izzive, več podrobnosti pa v spodnjem vabilu:

  • (ne)zadostnost in (ne)ustreznost infrastrukture za hrambo in parkiranje koles v MOL;
  • hramba in parkiranje koles z vidika prostorskega in prometnega načrtovanja;
  • parkirišča in kolesarnice z vidikov uporabnosti in podobe javnih površin;
  • kaj in od katerih mest se lahko učimo najboljših praks hrambe in parkiranja koles;
  • starajoča se družba in tehnološke rešitve za hrambo in parkiranje koles;
  • katere tehnične in druge izzive s seboj prinaša hitro širjenje e-koles oz. pedalekov.