Ljubljanska kolesarska mreža

OCENJEVANJE KOLESARSKIH PROJEKTOV

Ljubljanska kolesarska mreža redno ocenjuje vse projekte MOL, ki vključujejo novosti glede kolesarskega omrežja. Vsak projekt ocenimo z vidika šestih kriterijev (varnost, udobnost, povezanost, direktnost, privlačnost in skladnost s strateškimi dokumenti MOL), ti pa so sestavljeni iz množice podkriterijev. Vsak projekt je povzet z oceno od 1 do 3 v obliki LKM zmajčka na kolesu, pri čemer je 1 najnižja ocena.

Spodaj je prikazana tabela vseh ocenjenih projektov v padajočem vrstnem redu. S klikom na povezavo dobite vpogled v podrobnosti ocenjevanja projekta.