Ljubljanska kolesarska mreža

S kolesi so dostavili 100.000 paketov in od Interreg Europe prejeli priznanje dobre prakse

Kooperativa LMC ZELENA DOSTAVA, z.o.o., so.p. (www.lmc.si) je neprofitna organizacija in socialno podjetje, katere poslanstvo je kolesna dostava tovora v mestnih središčih, brez negativnih vplivov na okolje. Predani razvoju trajnostne mobilnosti, ogljični nevtralnosti in socialni vključenosti, jim je uspelo postaviti DOBRO PRAKSO, ki je sprejeta doma in v tujini.

DOBRA PRAKSA
Spletna prodaja je v nenehnem porastu. V Sloveniji že več kot 85% uporabnikov interneta opravi
letno preko 1.000.000 spletnih nakupov. Dostavna podjetja beležijo več kot 30-odstotno letno rast števila paketov v dostavi, zato je predvidljivo, da se bo v naslednjih treh letih število paketov podvojilo.
Mestna središča so že danes preobremenjena z velikimi dostavnimi vozili, ki so eden večjih
onesnaževalcev zraka. Vsakršno povečanje bo še dodatno obremenilo že tako krhko ravnovesje med uporabniki peš con. Edina rešitev je v uvedbi alternativnih oblik dostave med katerimi prednjači kolesna dostava. V večjih evropskih mestih se sistematično uvaja kolesna dostava, saj so izkušnje pokazale, da je dostava s tovornimi kolesi najmanj moteča za ostale uporabnike peš cone. Pravzaprav je to edina res ekološka dostava, saj nima škodljivih emisij, ne povzroča hrupa ter zagotavlja trajnostno mobilnost. V mnogih anketah so prebivalci in obiskovalci mestnih središč največ naklonjenosti izkazali ravno kolesni dostavi.

Pred dobrimi tremi leti je bila ustanovljena Kooperativa LMC ZELENA DOSTAVA, z.o.o., so.p. in v Ljubljani vzpostavila pilotski projekt dostave s kolesi. Namen je bil, da se v praksi preverijo prednosti, slabosti in finančno vzdržnost kolesne dostave. Večjim logističnim podjetjem so ponudili dodatno podporo pri dostavi »zadnje milje« s pomočjo tovornih koles. Ker ima večina podjetij v svojih družbenih zavezah zapisano predanost »zeleni dostavi«, so nekatera v kolesni dostavi prepoznala dodano vrednost in skladnost z danimi zavezami. K sodelovanju so uspeli pritegniti dve izmed največjih logističnih podjetij pri nas DPD in GLS, ki so jim v dostavo zaupali del svojih paketov, namenjenih v mestno jedro. S tem so v obstoječi dostavni verigi
način dostave nadgradili z ekološko, zeleno dostavo s pomočjo tovornih koles, kar je bistveno
zmanjšalo potrebo po vstopu njihovih velikih dostavnih vozil v središče mesta.

Rezultat je, da se je v zadnjih treh letih s kolesi dostavilo preko 100.000 paketov, pri tem
prekolesarilo okoli 60.000 km in zmanjšalo ogljični odtis za več kot 10 ton Co2. S tem so pridobili vsi. Dostavna podjetja, ker se lahko s pomočjo kolesne dostave bolje prilagajajo potrebam svojih strank, ki se nahajajo v peš coni, saj je sicer dostop za tovorna vozila časovno omejen ali pa celo prepovedan. Največ pa so pridobili prebivalci in obiskovalci mestnega jedra ter ostali uporabniki peš cone.

POSLOVNI MODEL NEPROFITNEGA SOCIALNEGA PODJETJA zagotavlja socialno vključenost
Kolesna dostava je enostavna in jo lahko opravlja vsakdo, ki zna kolesariti. Zato je poslovni model še dodatno prilagojen družbeno koristnemu delovanju v posameznih okoljih. V projekt kolesne dostave se aktivno vključuje ljudi, ki so del ranljivih skupin, oziroma težje zaposljivi iskalci zaposlitve. Skozi ukrepe znotraj socialnega podjetja se na ta način izboljša njihovo družbeno vključenost (psihosocialna reintegracija) in posledično zmanjša njihova odvisnost od različnih ukrepov pristojnih institucij (ZZZS, CSD). Pri tem sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in aktivno izvaja učne delavnice. Do danes jim je uspelo redno zaposliti 5 ljudi, vse iz skupine težje zaposljivih.

V treh letih delovanja se je poslovni model izkazal kot DOBRA PRAKSA, saj je poleg vsestranske koristi tudi finančno vzdržen in beleži 50% letno rast prometa.

Foto: Marko Beličič

Njeno delovanje, ki je v vseh pogledih družbeno koristno, med drugim podpirajo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zavod RS za zaposlovanje, Mestna občina Maribor in drugi.Sredstva za delovanje uspešno črpa tudi iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, preko javnih razpisov, kot so Mentorske sheme za socialna podjetja in JR za izbor operacij za zagon socialnih podjetji in mladinskih zadrug v letih 2016-2018.

Foto: Marko Beličič

DOBRA PRAKSA je bila prepoznana tudi s strani Mestne občine Maribor, ki je kolesno dostavo
podprla in dobro prakso delila z evropskim razvojnim skladom Interreg Europe. Ta organizacija pomaga regionalnim in lokalnim vladam po vsej Evropi pri razvoju in izboljšanju vladnih prizadevanj za naložbe, inovacije in izvajanja, ki neposredno vplivajo na ljudi in okolje. Gre za organizacijo, ki med drugim aktivno podpira uvedbo gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, varovanja okolja in učinkovitosti naravnih virov. To je veliko priznanje za poslovni model Kooperative LMC, ki že pripravlja franšizno obliko, primerno za vzpostavitev kolesne dostave v vseh večjih krajih tako doma kot v tujini.

Zapisal: Marko Beličič
September, 2019